Międzynarodowe

Forum

Nowych Praktyk

Edukacyjnych

i Teatralnych

MISTRZOWSKA AKADEMIA TEATRALNA

Międzynarodowe Forum
Nowych Praktyk Edukacyjnych i Teatralnych

Organizatorzy:
>   Instytut Teatralny im. Mieczysława Hertza w Łodzi

Działania prowadzone w ramach MAT będą miały formę Master Class prowadzonych przez wybitnych pedagogów, artystów i uczonych z całego świata w takich dziedzinach jak: aktorstwo, reżyseria, scenografia, dramaturgia, muzyka, techniki rzemiosła teatralnego, reżyseria światła, produkcja teatralna, teatrologia oraz w obszarze refleksji naukowej powiązanej z szeroko rozumianymi naukami o człowieku. Prezentacja najbardziej inspirujących i oryginalnych idei w zakresie sztuki i nauki przez przedstawicieli wiodących uczelni z całego świata pozwoli na stworzenie miejsca, które będzie  twórczo oddziaływać na środowisko polskiej nauki, sztuki i edukacji artystycznej. Jednocześnie Master Class prowadzone za granicą przez polskich uczonych i artystów w ramach współpracy międzynarodowej będą doskonałą promocją polskiej nauki i sztuki w liczących się ośrodkach akademickich i artystycznych na całym świecie.

W ramach działania MAT zostanie uruchomiona strona internetowa, która będzie miejscem stałej wymiany doświadczeń i idei związanych z realizowanym projektem. Przy pomocy nowoczesnych technik komunikacji internetowej będą organizowane wykłady, pokazy prac warsztatowych i panele dyskusyjne z partnerami z całego świata.

Wiedza i doświadczenia zgromadzone  podczas działań prowadzonych w obszarze MAT będą upowszechniane za pomocą publikacji książkowych oraz dokumentacji video w języku polskim i angielskim. Wszystkie  materiały będą również gromadzone i przechowywane w formie elektronicznej na stronie internetowej MAT. W ten sposób powstanie ogólnodostępna baza wiedzy, z której będą mogli korzystać artyści, pedagodzy i studenci z całego świata.

Sympozjum

Instytut Teatralny im. Mieczysława Hertza przygotowuje projekt o nazwie:

Międzynarodowe Sympozjum
AKTOR XXI WIEKU
Metody / Tradycje / Poszukiwania

Wydarzenie odbędzie się w Polsce, w Łodzi w dniach 23, 24 i 25 października 2020 roku. Celem Sympozjum jest przegląd metod aktorskich będących podstawą edukacji i praktyki artystycznej aktorów w XXI wieku oraz prezentacja nowych poszukiwań prowadzonych w tej dziedzinie. Dzięki przedstawieniu metod pracy aktorów i pedagogów chcemy stworzyć „mapę” wpływów i oddziaływań idei inspirujących praktykę i edukację artystyczną w różnych kulturach i tradycjach teatralnych. Dlatego zależy nam na udziale w naszym wydarzeniu przedstawicieli szkół i środowisk artystycznych z całego świata.

Sympozjum będzie inauguracją działania MISTRZOWSKIEJ AKADEMII TEATRALNEJ / Międzynarodowe Forum Nowych Praktyk Edukacyjnych i Teatralnych.

Trzydniowa sesja zostanie podzielana na następujące bloki tematyczne:

1. METODY  
W pierwszym dniu zostanie przedstawione szerokie spektrum metod aktorskich, ich założenia, kluczowe pojęcia i praktyczne narzędzia, które stanowią podstawę edukacji adeptów sztuki aktorskiej w szkołach teatralnych w Europie i na świecie. Do udziału w tej części Sympozjum zostaną zaproszeni pedagodzy zajmujący się nauczaniem sztuki aktorskiej.

2. TRADYCJE
Drugi dzień będzie poświęcony prezentacji  metod aktorskich, tradycji teatralnych i kulturowych oraz postaci mistrzów  będących źródłem wiedzy i inspiracji dla aktorów XXI wieku. W tej części  wystąpią zaproszeni aktorzy filmowi i teatralni.

3. POSZUKIWANIA
Trzeci dzień zostanie poświęcony ideom i doświadczeniom artystycznym otwierającym nowe perspektywy w sztuce aktorskiej w XXI wieku. Do udziału w tej części sesji zostaną zaproszeni reżyserzy i liderzy różnych grup twórczych.

Sympozjum będzie transmitowane w Internecie. Ponadto z prelegentami, którzy nie będą mogli przyjechać do Łodzi połączymy się na żywo w formie telekonferencji.

Po zakończeniu Sympozjum zostanie wydana publikacja w języku polskim i angielskim pt. ”Aktor XXI wieku” zawierająca teksty wystąpień zaproszonych prelegentów, a także referaty nadesłane lub wygłoszone w formie telekonferencji.

Osoby zainteresowane udziałem w Sympozjum prosimy o przesłanie wiadomości na adres mailowy: sympozjum@matacademy.com

Sympozjum zostało odwołane z powodu pandemii